پرسش و پاسخ متداول

ساعت پيك مصرف يعني چه؟

به چهار ساعت اوليه شب ساعات پيك مصرف ميگويند.


 درصورت قطع جريان برق چه بايدكرد؟

باتلفن 121 مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود


درصورت خاموشي معابر با كجا تماس گرفته شود؟

باتلفن 121 مركز اتفاقات برق مشهدتماس گرفته شود


 درصورت مشاهده افراد مشكوك (بدون لباس آرم دار شركت برق)درحال كارروي شبكه هاي برق چه بايد كرد؟

باتلفن 121 مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود.


 درصورت مشاهده افرادي كه به صورت غير مجاز از برق استفاده ميكنند (جوشكاري و. . . )چه بايد كرد؟

باتلفن 121 مركز اتفاقات برق تماس گرفته شود


- براي درخواست كنتور چه مداركي نياز مي باشد؟

پاسخ: كپي پروانه ساختمان يا پايان كار و كپي شناسنامه و كارت ملي


 حريم شبكه هاي فشار ضعيف چقدراست؟

پاسخ: حريم شبكه هاي فشار ضعيف تا بنا 5/1 متر مي باشد.


 حريم شبكه هاي فشار متوسط چه اندازه مي باشد؟

پاسخ: حريم شبكه هاي فشار متوسط 20 كيلوولت در شهر از سيم كناري تا بنا 3 متر مي باشد.


در چه مواردي انشعاب برق موقتا قطع خواهد شد؟

-          در صورتيكه‌ تنها مشترك‌ يا مصرف‌كننده‌ برق‌ پس‌ از تسويه‌ حساب‌ تقاضاي‌ قطع ‌موقت‌ انشعاب‌ برق‌ را نمايد (در صورتيكه‌ از يك‌ انشعاب‌ چند نفر استفاده‌ كنند، مي‌بايست كليه ‌استفاده‌ كنندگان‌ درخواست‌ نمايند)

-          اگر مشترك‌ يا استفاده‌ كننده‌ در انجام‌ تعهدات‌ خود در مورد انشعاب‌ برق‌ و پرداخت صورتحساب قصور نمايد.
-
در صورتيكه‌ برق‌ به‌ مصرف‌ غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات‌ متعلق‌ به‌ شركت ‌دستكاري‌ شود يا مقررات‌ فني‌ و استاندارد و همچنين‌ حريم‌ تاسيسات‌ برق‌ رعايت‌ نشود.
-
در صورتيكه‌ امكان‌ قرائت‌ كنتور در سه ‌دوره‌ متوالي‌ بدليل‌ بسته‌ بودن‌ درب محل ميسر نگردد.
-
هرگاه‌ حكم‌ با قرار لازم‌ الاجرا از سوي‌ مقامات‌ قضايي‌ در زمينه‌ قطع‌ برق‌ صادر گردد.


  جهت تقاضاي قبض جديد چه مراحلي را بايد طي كنيم ؟

پاسخ : شماره كنتور و يا شماره اشتراك را اعلام نماييد تا قبض به روز و جديد صادر گرد , ضمن اينكه در پورتال شركت رويت قبض موجود است و يا با شماره 121 تماس حاصل فرماييد


- مدت زمان نصب انشعاب برق چند روز است؟

پاسخ: در صورت موجود بودن تجهيزات نصب , كنتور ظرف مدت 15 روز نصب مي گردد.


- در مورد خانه هاي قديمي چگونه مي توان درخواست كنتور داد در حالي كه پايان كار و پروانه ندارند؟

پاسخ: براي اين مورد بايد از شهرداري عدم خلاف گرفته شود.


- زماني كه مامورين برق براي خواندن كنتور امده اند ما در منزل نبوده ايم چه كاري بايد انجام دهيم؟

پاسخ : زماني كه مامور قرائت ما با درب بسته مواجه مي گردد يك برگه درون منزل شما مي اندازند كه شمامي توانيد آن را تكميل نموده و به دفتر خدمات مشتركين ارائه دهيد و يا به سايت http://www.chb-edc.ir مراجعه نموده و از قسمت خدمات مشتركين ، ثبت كيلووات مصرفي (درب بسته) را انتخاب نماييد و كيلووات مصزفي كنتور خود را وارد نماييد . با استفاده از مطالعه راهنماي قرائت كنتور , كيلووات مصرفي كنتور خود را يادداشت نموده و سپس در قسمت مشتركين و فرم قرائت درب بسته كنتور اين اطلاعات را وارد كنيد. مامورين ما با استفاده از اطلاعاتي كه شما در سايت قرار داده ايد كيلووات مصرفي كنتور شما را در برنامه ثبت خواهند نمود.


 پرسش هاي متداول مشتركين :

 پس از تخليه منزل مسكوني براي گرفتن تسويه برق چه بايد كرد ؟

· مراجعه به سايت شركت و مطالعه راهنماي قرائت كنتور

· برداشت شماره كيلو وات از روي كنتور برق

· مراجعه حضوري به خدمات مشتركين امور برق شهرستان و يا شعبه و گرفتن تسويه .

 مراحل گرفتن انشعاب برق خانگي و تجاري چيست؟

· مراجعه به شعبه و يا امور برق محل سكونت .

· درخواست انشعاب .

· در صورت نداشتن بدهي در شركت برق تاريخ بازديد تعيين مي گردد .

· مراجعه به شعبه پس از بازديد محل و پرداخت فيش هاي مربوطه .

· پس از پرداخت فيش و تحويل اصل فيش به امور يا شعبه مربوطه، در نوبت نصب قرار مي گيرد .

 در صوت نامتعارف بودن مبلغ صورتحساب دوره چه بايد كرد ؟

· مراجعه به شعبه برق مربوطه و ارائه درخواست بررسي يا تست لوازم اندازه گيري

· پس از بررسي صورتحساب اگر نياز به آزمايش لوازم اندازه گيري باشد فيش هزينه هاي مربوطه پرداخت مي گردد.

· پس از پرداخت فيش توسط مشترك، كنتور آزمايش و اگر داراي خطا باشد لوازم اندازه گيري تعويض و قبض مربوطه اصلاح مي گردد .

 در صورتي كه صورتحساب برق در موعد مقرر به دست ما نرسد چه كاري انجام دهيم ؟

· مراجعه به شعبه برق محل سكونت

· درخواست صدور قبض المثني يا ارسال شماره اشتراك(رمز رايانه) به صورت پيامك به شماره20004895

 شرايط و مراحل انتخاب گزينه براي واحدهاي صنعتي چگونه است؟

· شرايط : مشتركين صنعتي دو بار در سال مي توانند تغيير گزينه بدهند .

· نحوه انجام كار : مراجعه به امور/برق شهرستانها و درخواست كتبي .

 براي جابجايي كنتور در داخل ساختمان چه بايد كرد ؟

· مراجعه به شعبه يا امور برق محل سكونت .

· پرداخت بدهي جاري .

· درخواست جابجايي داخلي لوازم اندازه گيري .

· پرداخت هزينه انتقال در داخل .

 براي تغيير تعرفه به توليد(صنعت،معدن) براي واحدهاي تجاري و گردشگري مشمول در آيين نامه چه مراحلي وجود دارد ؟

· مراجعه به امور برق شهرستان .

· ارائه درخواست به همراه مجوز معتبر صادر شده از سوي وزارت صنعت ، معدن ، تجارت .

 مراحل مورد نياز براي تامين برق چاههاي كشاورزي كدامند ؟

· مراجعه به برق شهرستان و ارائه درخواست .

· ارائه مجوزهاي معتبر مربوطه (پروانه بهره برداري آب يا مجوز از شركت آب منطقه اي ) .

· پرداخت هزينه هاي اعلام شده .

· امضاء قرارداد .

 در كنتور هاي سه زمانه ، هزينه برق به چه صورت مي باشد ؟

· از ساعت 7 صبح تا 7 عصر تعرفه عادي (ميانبار) محاسبه مي گردد .

· از ساعت 19 عصر تا 23 شب اوج بار مي باشد كه گرانترين تعرفه مي باشد .

· از ساعت 23 تا 7 صبح ساعات كم بار مي باشد كه داراي تخفيف مي باشد .

 


تاریخ ایجاد: 1396/12/19 (00:00:00)

تعداد بازدید: 15606

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x