معرفی خدمات

 
شرکت های توزیع نیروی برق
ردیف عنوان خدمت(شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت
1 ارائه خدمات صورتحساب قبض به مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031465000) تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465100    
تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465101    
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق 13031465102    
صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465103    
رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465104    
ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465105    
ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات 13031465107    
اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465108    
تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031465109    
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق 13031465110    
2 ارائه خدمات مربوط به انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031466000) تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466101    
نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466102    
جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466103    
جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466104    
اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466105    
اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466106    
تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق 13031466107    
تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466108    
اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466109    
قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466110    
وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466111    
اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031466114    
3 رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر آمپراژ مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق(13031467000) افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467100    
کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467101    
برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق 13031467102    
تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467103    
کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467105    
4 ارائه خدمات رفع خسارت و حریم شبکه برق(13031977000) رفع خسارت وارده به شبکه برق 13031977100    
رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق 13031977101    
رفع حریم برق 13031977103    
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق 13031978100    
5 ارائه خدمات مولدهای خورشیدی(13031979000) نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979103    
ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979104    
ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979105    
6 ارائه خدمات رفع خاموشی و مشکلات فنی برق (13031980000) خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی 13031980100    
ارائه گزارش خاموشی‌های برق 13031980102    
رفع خاموشی های مشترکین برق 13031980103    
رفع مشکل ولتاژ شبکه برق 13031980104    
رفع مشکل روشنایی معابر 13031980105    
7 رسیدگی و پاسخگویی به درخواست های مراجعین حوزه توزیع نیروی برق(13031986000) ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق 13011987100    
ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 13011987107    
ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق (13031987000)  ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق 13031987104    
9 (13032882000) بهینه سازی مصرف برق فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق 13032882100    
کنترل پیک بار مصرف برق 13032882102    
تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری 13032882103    
 

تاریخ ایجاد: 1402/03/30 (00:00:00)

تعداد بازدید: 187

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x