ارتباط با مدیران


نام و نام خانوادگی مدیر

نام دفتر

شماره تماس

 

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

رستم ایزدپور

معاون فنی و مهندسی

32227891

 

جمال علیدادی

دفتر مهندسی و نظارت

038-32254740-3

 

جبار کیانی

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

038-32254740-3

 

محمد مهدی قائدی

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

038-32254740-3

 

علیرضا زندیان

مدیر دفتر کنترل برنامه و پروژه

038-32254740-3

 

مریم هاشمی

مدیر دفتر تحقیقات

038-32254740-3

 

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ

فریبرز مرادیان

معاون بهره برداری

32241050

 

صادق رئیسی

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

038-32254740-3

 

محمد صادق غفوری

مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری

038-32254740-3

 

احمدرضا شجاعی

مدیر دفتر بازار برق

038-32254740-3

 

 

 


 

معاونت فروش و خدمات مشترکین

مجید شریفی

معاون فروش و خدمات مشترکین

32253183

 

لیلا رفیعی

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین

038-32254740-3

 

نوید محمدصالح

مدیر دفتر مدیریت مصرف

038-32254740-3

 

رضا رفیعی

مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری

038-32254740-3

 

محمدعلی مختاری

مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات

038-32254740-3

 

معاونت مالی و پشتیبانی

محسن میرزاییان

معاون مالی و پشتیبانی

32252555

 

عزت اله اسماعیلی

مدیر امور مالی

038-32254740-3

 

حمید فرزین

مدیر امور تدارکات

038-32254740-3

 

افشین امانی

مدیر امور نظارت بر خدمات

038-32254740-3

 

معاونت منابع انسانی

سعید امینیان

معاون منابع انسانی

32241825

 

محمدرضا اسدی

مدیر امور کارکنان و رفاه

038-32254740-3

 

محمود نورشرق

مدیر دفتر طبقه بندی مشاغل

038-32254740-3

 

مجید صفری

مدیر دفتر آموزش

038-32254740-3

 

مدیران دفاتر مستقل

 

رامین منصوری

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

322209480

 

محمد هارونی

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

32241820

 

زهرا خدابخشی

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات

32241601

 

حسن بیژنی

مدیر دفتر روابط عمومی

32251466

 

وحید ایمانی

مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

32252555

 

 

 

نام و نام خانوادگی مدیر

نام دفتر

شماره تماس

 

مدیران شهرستان

لطف اله مردانی

شهرکرد

32261862

 

حسین ریاحی

بروجن

34238900

 

حسین خلیل طهماسبی

لردگان

34449126

 

محمود اسماعیلی

اردل

34343178

 

فرج اله آقایی

سامان

33520333

 

مسعود صفری

کوهرنگ

33622610

 

مهرداد رحیم پور

کیار

32624193

 

علی انتظامی

خانمیرزا

34463738

 

آرش رئیسی

فارسان

33222225

 

محمدجعفر نوآئین

بن

33721545

 

 


تاریخ ایجاد: 1400/12/23 (00:00:00)

تعداد بازدید: 3946

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x