مسئول بارگذاري محتواي پورتال


 
با توجه به اينكه صحت مطالب سايت و بارگذاري اطلاعات برعهده دفترفناوري اطلاعات مي باشد درصورت بروز مشكل در مشاهده اطلاعات ، مشاهده خطا در هركدام از مطالب سايت ،
 
باز نشدن برنامه هاي مربوط به شركت ( سامانه مديريت پيمانكاران) ، خاموشي هاي با برنامه و... با دفتر فناوري اطلاعات تماس حاصل فرماييد.
 
 شماره تماس :   2254740-0383 داخلي 1112 خانم مهندس حيدري
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ ایجاد: 1397/05/01 (00:00:00)

تعداد بازدید: 124

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x