معرفی خدمات

شرکت های توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465100
2 تسویه بدهی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465101
3 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه انشعاب آمپری شرکت های توزیع نیروی برق 13031465102
4 صدور قبض پایان دوره برای مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465103
5 رسیدگی به درخواست بررسی صورت حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465104
6 ارائه سوابق مصارف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465105
7 ارائه قبوض برق تجمیعی سازمان ها و ادارات 13031465107
8 اعلام بدهی بر اساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031465108
9 تمدید تعرفه انشعاب آمپری شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031465109
10 رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق 13031465110

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 تغییر مکان داخلی لوازم اندازه‌گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466101
2 نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466102
3 جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466103
4 جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466104
5 اصلاح اطلاعات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466105
6 اصلاح نام مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466106
7 تغییر نام مشترکین (تغییر مالکیت انشعاب) شرکت های توزیع نیروی برق 13031466107
8 تست و تعویض کنتور مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466108
9 اصلاح سرویس انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466109
10 قطع موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466110
11 وصل مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031466111
12 اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق 13031466114

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 افزایش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467100
2 کاهش آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467101
3 برقراری انشعاب آمپری توسط شرکت های توزیع نیروی برق 13031467102
4 تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467103
5 کاهش موقت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق 13031467105

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 رفع خسارت وارده به شبکه برق 13031977100
2 رسیدگی به گزارش سرقت لوازم و ادوات برق 13031977101
3 رفع حریم برق 13031977103
4 رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق 13031978100

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 نصب مولد خورشیدی مشترکین برق (ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979103
2 ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979104
3 ارائه گزارش انرژی تحویلی مولد خورشیدی مشترکین برق(ویژه متقاضیان کمتر از 200 کیلووات) 13031979105

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 خاموشی موقت برق به درخواست متقاضی 13031980100
2 ارائه گزارش خاموشی‌های برق 13031980102
3 رفع خاموشی های مشترکین برق 13031980103
4 رفع مشکل ولتاژ شبکه برق 13031980104
5 رفع مشکل روشنایی معابر 13031980105

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 ارائه فهرست تامین کنندگان مجاز کالاهای مرتبط با صنعت برق 13011987100
2 ارائه لیست پیمانکاران تایید شده حوزه برق 13011987107

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق 13031987104

ردیف عنوان زیر خدمت کد زیرخدمت دسترسی به خدمت راهنما
1 فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف برق 13032882100
2 کنترل پیک بار مصرف برق 13032882102
3 تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری 13032882103

تاریخ ایجاد: 1403/03/19 (11:34:50)

تعداد بازدید: 223

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x