سوالات متداول

سوالات متداول

سوالات متداول

 • درخواست رفع مشکل ولتاژ شبکه برق

 • آدرس وقوع مشکلات ولتاژ و زمان حادث شدن اختلالات بطور دقیق ثبت گردد؟
  شهرستان ...  شهر /روستا ... خیابان ... کوچه ...
 • آیا مشکل نوسان یا ضعف برق به صورت تک مشترک اتفاق می افتد یا بصورت کلی( مثلا در یک کوچه)؟
  نیاز به بررسی و کارشناسی دارد
 • برای اعلام مشکلات ناشی از ولتاژ و کیفیت توان با چه شماره ای تماس بگیریم؟
  شماره  121
 • درخواست رفع خاموشی های مشترکین برق

 • آیا خاموشی کلی بوده یا فقط تعدادی از مشترکین بی برق هستند؟
  بنا به بررسی تماس ها و یا بازدید محل مشخص می گردد
 • علت طولانی شدن خاموشی چیست؟
  شرایط نامساعد جوی وجود خاموشی های متعدد و...
 • علت خاموشی حادث شده چیست؟
  برخورد خودرو- اضافه بار- فرسودگی -بر خورد اجسام خارجی  و...
 • مدت زمان لازم به منظور حضور اکیپ در محل چقدر است؟
  بستگی به تعداد خاموشی های همزمان و مسافت  و ترافیک  شهری و... دارد
 • درخواست صدور کارت تردد پیمانکاران حوزه برق

 • مدت اعتبار و تمدید کارت تردد چگونه است ؟

  مدت اعتبار برای یک سال است و پس ازپایان تاریخ اعتبار در صورتیکه مجددا" تشخیص صلاحیتهای لازم جهت فعالیت پیمانکار توسط کارفرما  محرز گردید تمدید صورت می گیرد0
 • نحوه صدور کارت تردد پیمانکاران چگونه است ؟

  پس از بررسی کامل مدارک وتاییدآن در کمیته مربوطه نامه کتبی صدورکارت با تایید و تصویب کمیته ارزیابی پیمانکاران به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت کارت تردد صادر خواهد شد0
 • مراحل صدور کارت تردد چیست ؟
  بادرخواست کتبی پیمانکار و پیوست تمامی مدارک مورد نیازکارفرما به کمیته ارزیابی پیمانکاران شرکت توزیع و پس از بررسی کامل مدارک و تاییدیه و صورت جلسه در این خصوص کارت صادر خواهد شد0
 • مدارک لازم برای صدورکارت تردد چیست ؟
  کلیه مدارک اعم از اساسنامه شرکت ثبت شرکت صلاحیتهای عمومی و حرفه ای لازم مدارک هویتی و غیره می باشد0
 • کارت تردد برای کدام دسته از پیمانکاران حوزه برق صادر می شود ؟

  برای کلیه پیمانکارانی که دارای صلاحیتهای قانونی لازم می باشند و به نحوی متقاضی شرکت در یکی از فعالیتهای قابل واگذاری در حوزه برق استان هستند0
 • درخواست تائید صلاحیت پیمانکاران حوزه برق

 • مجوز های لازم چیست ؟

  کد اقتصادی رتبه از سازمان برنامه و بودجه
 • چه مستنداتی باید بارگذاری شود؟

  اساسنامه لوگوی شرکت نمونه امضای صاحبان سهام نمونه مهر

 • درصد سهام اعضای پیمانکاران در کدام قسمت وارد می شود؟
  در سربرگ اطلاعات شرکت مدیریت اعضاء
 • اطلاعات ثبتی پیمانکاران شامل چه مدارکی می شود؟

  اطلاعاتی از جمله نام شرکت شناسه ملی کد اقتصادی شماره ثبت و ...
 • پیمانکاران چگونه تائید صلاحیت می شوند؟

  ثبت نام در سامانه بررسی مدارک فیزیکی بررسی سوابق حراستی بررسی سوابق فنی و سپس در سامانه فعال می شوند.
 • درخواست همکاری جهت امور پیمانکاری

 • کارگران در صورتی که زیر نظر پیمانکار فعالیت می کنند چگونه ثبت نام می کنند؟

  مدارک را تحویل پیمانکار مربوطه می دهند تا از طریق ایشان ثبت نام شوند.
 • ثبت نام در سامانه چه مزایایی دارد؟

  کارگرانی که ثبت نام می کنند می توانند از تسهیلات الکترونیک نظیر دسترسی به نسخ الکترونیکی پرونده خود دارند.
 • اطلاعات عمومی کارگران چیست؟
  کد ملی نام و نام خانوادگی شماره همراه شهرستان محل خدمت

پرسیدن سوال

captcha
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x