تاريخچه

در سال 1320 با احداث اولين نيروگاه برق شهركرد و نصب يك دستگاه مولد برق به قدرت 70 كيلو وات در خيابان مولوي فعلي ، شركت سهامي برق شهركرد با تعداد200 مشترك شروع به فعاليت نمود.
در سال 1335 اختيارات اين شركت سهامي به شهرداري سپرده شد و در سال 1351 از شهرداري به برق منطقه اي اصفهان منتقل و همزمان با نصب 3 دستگاه مولد به قدرت 1500 كيلو وات شبكه 11 كيلو ولت داخلي به 20 كيلو ولت ارتقاء يافت و علاوه بر تامين برق شهركرد برق فرخ شهر نيز تامين گرديد.
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي فعاليتهاي اين شركت گسترده تر شد و در سال 1371 بر اساس سياستهاي وزارت نيرو به صورت سهامي خاص تشكيل و عهده دار مسئوليت توزيع نيروي برق در استان زيبا و هميشه سربلند چهارمحال و بختياري گرديد.
سپس در تاريخ 30 آذرماه 1386 بر اساس مصوبه مجلس ، ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع، اين شركت نيز مستقيما زير نظر توانير قرار گرفت و هم اكنون با  9 مديريت برق، در شهرستانهاي شهركرد ، بروجن ، فارسان ، لردگان ، اردل ، كيار ، كوهرنگ ، بن و سامان وظيفه توزيع ، تامين ،فروش و خدمات پس از فروش انرژي برق، به بيش از 334 هزار مشترك خود در محيطي با مساحت نزديك به 16 هزار و 400كيلومتر مربع را بر عهده دارد.
در حال حاضر 16 پست فوق توزيع به ظرفيت 810 مگاولت آمپر و يك پست انتقال چهارصد به شصت و سه كيلو ولت با ظرفيت 450 مگاولت آمپر ، تاسيسات زير بار شركت توزيع را ، تامين مي كند.

 

 

 

 


تاریخ ایجاد: 1397/08/28 (00:00:00)

تعداد بازدید: 12937

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x